ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, May 31, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ အေၾကာင္း တေစ့တစ္ေစာင္း
ျမန္မာျပကၡဒိန္ 1 ႏွစ္တာကာလအား ေလ့လာၾကည့္ျခင္း
တစ္ႏွစ္တာ ကာလကို လွည့္ပတ္တာနဲ႔ လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ 12ရာသီ စက္၀န္း 360 ံကို ေနက တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ လွည့္ပတ္ၿပီးခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္ . . တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနသြားႏွစ္လို႔လည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။ လည္ပတ္ခ်ိန္နဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာက မိမိ၀င္ရိုးေပၚမွာ အႀကိမ္ေပါင္း 365.25 ခန္႔ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ လည္ပတ္ၿပီးခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထြက္တာကို ျမင္ရတဲ့အေခါက္ေရေပါင္း 365.25 ရက္ခန္႔ ရွိၿပီဆိုရင္ တစ္ႏွစ္အျဖစ္ မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာဟာ အေနာက္ကအေရွ႕ကိုလည္ေနေတာ့ ကမၻာမွာ ေနထိုင္ႀကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနကို အေရွ႕ကထြက္ၿပီး အေနာက္က ၀င္သည္ဆိုၿပီး ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီ ကမၻာတစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) အေရွ႕အရပ္မွ ေနတစ္ႀကိမ္ထြက္ခ်ိန္မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထြက္ခ်ိန္ကို ၁ ရက္လို႔ သတ္မွတ္ပါသည္။ အဲဒီ ၁ရက္ကို သာ၀နရက္(ေနသြားရက္) လို႔လည္း ေခၚဆို အသံုးျပဳပါသည္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ရက္ သတ္မွတ္ပံုကို အၾကမ္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါဆို ေရွးတုန္းက အခ်ိန္ကာလေတြကို ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ တိုင္းတာၾကတာလဲ . . .ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါမည္  . .
ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္ရိုးဟာ ေရွးသူေတာ္စင္ ရေသ့ႀကီးေတြျပဳစုခဲ့ၾကတဲ့ တြက္ရိုးက်မ္းေတြ အေပၚမွာ အေျချပဳထားပါသည္ . .  ကၽြန္ေတာ္က အခုလက္ရွိ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ေနတဲ့ သူရိယသိဒါၶ ႏၱတြက္ရိုးနဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

သူရိယသိဒါၶႏၱက်မ္း (အခန္း ၁၄ - ဂါထာ ၁) မွာက အခ်ိန္ကာလကို တိုင္းတာတဲ့နည္း (၉)မ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (မာန= တိုင္းတာျခင္း)
၁။ ျဗဟၼမာန
၂။ ဒိဗၺမာန
၃။ ပိတုမာန
၄။ ပဇာပတိမာန
၅။ ဂုရုမာန
၆။ ေသာရမာန
၇။ သာ၀နမာန
၈။ စျႏၵမာန
၉။ နကၡတၱမာန တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အဲဒီတိုင္းတာနည္း (၉)မ်ိဳးမွာ လူ႔ျပည္လူ႔ရြာမွာ သံုးတာက
၆။ ေသာရမာန
၇။ သာ၀နမာန
၈။ စျႏၵမာန
၉။ နကၡတၱမာန ေတြနဲ႔ပဲ အမႈကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္လို႔ ဆိုပါသည္။
က်န္တဲ့ တိုင္းတာမႈေတြက အျမဲသံုးေလ့မရွိပဲ ယုဂ္ စတာေတြ တိုင္းတာတဲ့ ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕မွာပဲ သံုးစြဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ စတုယုဂ္ စသည့္ ယုဂ္မ်ားအေၾကာင္း ေအာက္ပါလင့္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
http://motaa.net/discussion/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=26&topic=93&Itemid=2

အခန္း(၁၄) ဂါထာ(၃) ေဖာ္ျပထားတာေတာ့
“ေန႔ညဥ့္တို့၏ အတိုင္းအတာပမာဏ၊ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္မုခ(၈၆)ပါး၊ ဒကိၡဏ၊ ဥတၱရအယာဥ္နွစ္ပါး၊ သယနမိႆ၊ သာယနတူ အစရိွေသာ ၀ိသု၀နွစ္ပါးတို့၏ ပမာဏ၊ ၁ေႏၿြဂိဳဟ္ ေျပာင္းရာကာလ (သံၾကရနၱီ) ျဖင့္ေကာင္းစြာျပရာကာလပိုင္းကို၊ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥဟူသမွ်၌ ေသာရမာနျဖင့္တိုင္းတာသိရိွရသည္။” . . . . ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေလ့လာစသူမ်ားအဖို႔ ျမင္ေတြ႕ေနက် ေခတ္သံုးစကားလံုးေတြမဟုတ္တဲ့ ဂါထာေတြကိုဖတ္ၿပီးေတာ့လည္း ျပကၡဒိန္အေၾကာင္း ကိုေလ့လာခ်င္စိတ္ ကုန္သြားႏိုင္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္အေၾကာင္းေျပာဖို႔က အကိုးအကားမပါပဲ စိတ္ထဲထင္ရာ ေလွ်ာက္ေရးလို႔လည္း မရျပန္တာေၾကာင့္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရပါမူ ျပကၡဒိန္အေၾကာင္းေလ့လာမည္ ဆိုပါက နကၡတၱေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္ေ၀ါဟာရမ်ားကိုလည္း အားလံုးမဟုတ္ရင္ေတာင္ တခ်ိဳ႕တ၀က္အား ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ ဂါထာက ေဖာ္ျပတဲ့ ေသာရမာနဆိုတာက ေနသြားလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ လွည့္လည္သြားလာမႈအေပၚမူတည္ၿပီး တိုင္းတာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ အလြယ္ေျပာရရင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္  အံသာ(ဒီဂရီ) 360 ျပည့္တာ “ေသာရႏွစ္ ၁ႏွစ္” ျဖစ္ပါသည္။ 1 အံသာမွ 1အံသာ ကူးေျပာင္းတာက “ေသာရရက္ တစ္ရက္” လို႔ သတ္မွတ္ပါသည္။ အံသာ 30 ျပည့္ရင္ “ေသာရတစ္လ” ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသာရမာနကို အံသာ(ဒီဂရီ)ျဖင့္ တိုင္းတာတဲ့ႏွစ္လို႔ပဲ အလြယ္မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

ျခံဳငံုေျပာရရင္ ကာလပိုင္းရဲ႕ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ ဒီဂါထာနံပါတ္ (၃) ဟာ ေနမင္းသြားလာမႈ 360 ဒီဂရီျပည့္ရင္ တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္သည္။ 30 ဒီဂရီျပည့္ရင္ 1လ လို႔ေခၚသည္လို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဂါထာပဲျဖစ္သည္လို႔ ယူဆမိပါသည္။

ဒီလိုဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္  အံသာရက္ေတြကို အသံုးမျပဳပဲ သာ၀နရက္ေတြကို သံုးေနရတာပါလဲ။ ထပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဂါထာ(၁၈)(၁၉)ေၾကာင့္လို႔ ထင္ျမင္မိပါသည္။

ဂါထာ (၁၈)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက
ေနတစ္ၾကိမ္ထြက္သည္မွ ေနာက္ေနတစ္ထြက္သည္အထိ ကာလပမာဏသည္ သာ၀နရက္မည္၏။ ဤ သာ၀နရက္ အတိုင္းအတာ ပမာဏျဖင့္ ကပ္၊ ယုဂ္၊ ဟရဂုဏ္း တို႔သည္ သာ၀နရက္တို႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားတြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သာ၀နရက္တို႔ျဖင့္သာ ယ၀နပူေဇာ္ရာ ကာလကို ပိုင္းျခားအပ္၏။

ဂါထာ (၁၉)မွာက
ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသျခင္း စသည္တို႔၏ ကာလအပိုင္းအျခား၊ ေန႔ အရွင္၊ လအရွင္၊ ႏွစ္အရွင္၊ မဓ်ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေန႔စဥ္သြားဂတိတို႔ကိုလည္း သာ၀နရက္ျဖင့္သာ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ရမည္။

သာ၀နရက္ဆိုတာက ေနထြက္တစ္ႀကိမ္မွ ေနာက္ေန႔ေနထြက္သည္အထိ ေရတြက္ေသာ တစ္ရက္တာကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္-
သာ၀နသည္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာေန လူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြက္ သံုးစြဲေသာ စကားရပ္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလကို သာ၀နျဖင့္ သတ္မွတ္သံုးစြဲျခင္းသည္ အျခားေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို သိသာထင္ရွား၍ အလြယ္တစ္ကူမွတ္ယူႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ေနထြက္မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေနထြက္သည့္ အၾကားရွိကာလကို 1 ရက္ဟု သံုးစြဲရာမ်ားစြာ အဆင္ေျပသည္။ .. .  စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒီဂါထာ(၁၉)က တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ျဖစ္တဲ့ ေနမင္း 1 အံသာစီ ေရာက္ရွိခ်ိန္ကို မွတ္ရတာထက္ ေနထြက္တစ္ႀကိမ္စီကို မွတ္ရတာက ပိုလြယ္ကူတဲ့အတြက္ တစ္ရက္တာကာလကို သာ၀နရက္နဲ႔ မွတ္သားေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။ အားလံုးကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ေသာရမာနအရ တစ္ရက္ကို 1 အံသာ၊ တစ္လကို 30 အံသာ၊ တစ္ႏွစ္ကို 360 အံသာ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ မွတ္သားရလြယ္ကူတဲ့ ေနထြက္သာ၀နအႀကိမ္ေတြနဲ႔ပဲ တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ ဆိုၿပီး တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္မွာ 360 ံ အံသာရက္ရွိတဲ့ကာလတြင္ သာ၀နရက္ အားျဖင့္ 365.25ရက္ခန္႔ ရွိတာကိုလည္း မိမိဘာသာ ေတြးယူႏိုင္္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီ သာ၀နရက္အားျဖင့္ 365.25 ရက္ခန္႔ဟာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာကာလကို ဘယ္ေန႔မွာ စတင္ေရတြက္ၿပီး ဘယ္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးပါသလဲ . . .

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္သစ္ကို မည္သည့္ေန႔မွစတင္ေရတြက္ပါသနည္း။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျဖမ်ားထဲမွ အေျဖမွန္ဟု သင္ယူဆသည့္ နံပါတ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ပါ။

1။ တန္ခူးလဆန္း 1ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
2။ ခရစ္ျပကၡဒိန္ရွိ ဧၿပီလ 16/17 ရက္မွ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို အစဥ္အၿမဲစတင္ ေရတြက္ပါသည္။
3။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အစမွ 354 ရက္ျပည့္ေသာေန႔မွစ၍ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
4။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အစမွ 384 ရက္ျပည့္ေသာေန႔မွစ၍ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
5။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အစမွ 385 ရက္ျပည့္ေသာေန႔မွစ၍ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
6။ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
7။ သႀကၤန္အက်ေန႔ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။
8။ သႀကၤန္အတက္ေန႔ မွစ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ ေရတြက္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျဖမ်ားထဲမွ နံပါတ္တစ္ခုအား သင္ေရြးခ်ယ္မိလွ်င္ပင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္သစ္စတင္ေရတြက္ေသာေန႔အား သင္ေသခ်ာစြာ မသိရွိေသးဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ အေျဖမွန္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အားလံုးသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ စတင္ေရတြက္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား မဟုတ္ပါေခ်။ အားလံုး အေျဖမွားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္စတင္ခ်ိန္အား လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ အေျဖမွန္က ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္အား သႀကၤန္အတက္ေန႔ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွ စတင္ေရတြက္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္တြင္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္အရမဟုတ္ပဲ ေရွးယခင္မွ ယေန႕တိုင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ရဲ႕ သကၠရာဇ္တစ္ႏွစ္တာ ကာလသည္ 365.25 ခန္႔ (365 သို႔မဟုတ္ 366 ရက္) ရွိသည္ ဆိုပါလွ်င္ သင္လက္ခံပါသလား။

            လူအမ်ားစု သကၠရာဇ္တစ္ႏွစ္တာကာလကို ေရာေထြးေနၾကတာ ဒီအခ်က္လည္းပါမယ္လို႔ ထင္မိပါသည္ . . ဘာကို ေရာေထြးေနလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပကၡဒိန္ရဲ႕ သကၠရာဇ္တစ္ႏွစ္တာကာလဟာ ရိုးရိုးႏွစ္မွာ ၃၅၄ ရက္၊ ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္မွာ ၃၈၄ ရက္၊ ၀ါႀကီး ထပ္ႏွစ္မွာ ၃၈၅ ရက္ ရွိသည္လို႔ မွတ္ထင္ေနၾက၍ ျဖစ္ပါသည္ . . . ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထိုရက္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သြားအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္တစ္ႏွစ္တာကာလႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္ . . .

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရိုးရိုးႏွစ္ စတာေတြက တနလၤာၿဂိဳဟ္အရ လျပည့္လကြယ္၊ လဆုတ္လဆန္းေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ တန္ခူးလဆန္း 1 ရက္္မွ တေပါင္း လကြယ္ထိ ေရတြက္ထားေသာ ရက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလသည္ တန္ခူးလဆန္း1ရက္မွ တေပါင္းလကြယ္ 15 ရက္ထိ သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုမူ ေရာေထြးမႈမရွိပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္တာကာလ သတ္မွတ္တာဟာ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလို ေနထြက္ၾကိမ္ေပါင္း 365.25 ႀကိမ္ကိုျမင္ရတဲ့ ရက္ေပါင္း 365.25 ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္ . . . ျမန္မာျပကၡဒိန္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာကာလဟာ ဟိုးအရင္ ကမၻာသံုးအဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ မေပၚခင္ကတည္းက 365 ရက္ (သို႕) 366 ရက္ ပဲသတ္မွတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္ပညာရွင္မ်ားက မာတုလဲႏွစ္၊ ေတာ္တုလဲႏွစ္ လို႔လည္း ေခၚဆို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕ သိရွိလိုပါက နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ သံဒိ႒ ျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ထိုျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ သာ၀နရက္ေခၚ ေနသြားရက္မ်ားကို သုဒၶဒိန္ရက္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ ထို သုဒၶဒိန္ရက္ 365 ရက္ သို႔မဟုတ္ 366 ရက္ ကုန္ဆံုးလွ်င္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္း သည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ သံဒိ႒ျပကၡဒိန္မ်ားအား အလြယ္တစ္ကူ မရရွိႏိုင္ပါကလည္း ယခု အမ်ားအသံုးျပဳေသာေနေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ႏွင့္ တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္သစ္အစသည္ သႀကၤန္အတက္ရက္၏ သၾကၤန္တက္ခ်ိန္မွ စတင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေန႔ရွိ သၾကၤန္တက္ခ်ိန္မွ သန္းေခါင္ထိကာလသည္ တစ္ရက္္တာကာလ (24 နာရီ) အျပည့္မရွိသျဖင့္ သႀကၤန္အတက္ေန႔၏ ေနာက္တစ္ေန႔ကိုသာ ႏွစ္သစ္၏ အစေန႔ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ယခုအသံုးျပဳေနေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ “ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္စတင္ပါသည္။

ဥပမာ- ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1373  ခုႏွစ္သည္ သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးၿပီး ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1374 ခုႏွစ္ စတင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ သၾကၤန္အတက္ေန႔ထိ ကာလသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွစတင္၍ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္စသည္ျဖင့္ သႀကၤန္အတက္ေန႔ထိ ရက္မ်ားအား ေရတြက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလသည္ 365 ရက္ (သို႔မဟုတ္) 366 ရက္ ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ facebook စာမ်က္နွာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ အေနာက္တိုင္း အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္မွ ကူးခ်ျပဳစုထားျခင္းေပလားဟု ယူဆပါမိသည္လို႔ ေရးထားတာေတြ ေတြ႕မိ၍လည္း မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေသးသည္။ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္သည္ ယခင္က ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတို႔ မပါ၀င္ပဲ 10 လသာရွိၿပီး တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ စတဲ့ေန႔ေတြဟာလည္း AD-123 ခန္႔ေရာက္ရွိမွသာ အတည္တက် စတင္အသံုးျပဳေၾကာင္း မ်ားကိုလည္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္း ျပကၡဒိန္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
http://motaa.net/discussion/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=26&topic=93&Itemid=2

ဤေနရာတြင္ စကားစပ္၍ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္တစ္ခုအား တင္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ရဲ႕ ႏွစ္ေဟာင္းသကၠရာဇ္ကုန္ဆံုး၍မွ ႏွစ္သစ္သကၠရာဇ္စတင္ခ်ိန္ကို ျမန္မာျပကၡဒိန္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးလရဲ႕ 1 ရက္ေန႔ ျဖစ္ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာေတြကို ေရးၾက ေျပာၾကတာ ေတြ႕မိပါသည္ . . . အမွန္တစ္ကယ္လည္း ျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္လို႔ ေလ့လာသူမိတ္ေဆြ မ်ားလည္း သတိထားမိပါလိမ့္မည္  . . . . အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္မွာဆို အၿမဲတမ္း ဒီဇင္ဘာ 31 ရက္ညဆို Happy New Year ဆိုၿပီး ႀကိဳဆိုၾကပါသည္ . . . ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက္ေန႔က အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးလရဲ႕လည္းျဖစ္သည္ စစဦးခ်င္း 1 ရက္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္ဆိုေတာ့ အလြန္ သဘာ၀က်ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္ ဟုဆိုပါသည္။
ျမန္မာ ျပကၡဒိန္မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္အစျပဳခ်ိန္က တန္ခူးလမွာျဖစ္လိုက္၊ ကဆုန္လမွာ ျဖစ္လိုက္ဆိုေတာ့ လူတိုင္းဘ၀င္ မက်ခ်င္စရာျဖစ္ေနရပါသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေဟာင္းသကၠရာဇ္မွ ႏွစ္သစ္သကၠရာဇ္စတင္ေရတြက္ျခင္းသည္ အျမဲတမ္း ပထမဦးဆံုးလ၏ 1ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရတြက္သည္ဆိုလွ်င္ သင္လက္ခံပါသလား။

ဤေနရာတြင္ တင္ျပလိုသည္မွာ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေရြ႕လ်ားႏႈန္း (သို႔) ေနလႏွစ္ပါးအရ စီရင္ထားေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ စျႏၵမာသ ဟုေခၚေသာ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ စသည္ျဖင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ တိထီရက္မ်ား ျဖစ္ေသာ လျပည့္လကြယ္ လဆန္း လဆုတ္ စသည္တို႔အား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူရိယမာသ ဟုေခၚေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ ေနသြားတစ္လတာ ကာလမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပထမဦးဆံုးလ၏ 1ရက္ေန႔ေတြ ႏွစ္သစ္စတင္ျခင္းမရွိဟူေသာ အလိုမက်မႈမ်ား ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာအား တင္ျပရပါမူ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေဟာင္းသကၠရာဇ္မွ ႏွစ္သစ္သကၠရာဇ္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ အျမဲတမ္း ပထမဦးဆံုးလ၏ 1ရက္ေန႔တြင္ ကူးေျပာင္းသည္ဟု လက္ခံပါသည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာေနသြားအရ ျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ ႏွစ္သစ္စတင္ခ်ိန္အား “ႏွစ္ဆန္း 1ရက္”ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေရးသားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သံဒိဌျပကၡဒိန္မ်ားတြင္လည္း သုဒၶဒိန္ (1)ရက္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ သူရိယမာသအရ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ေသာလ၏ အစေန႔ရက္သည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ စတင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂါထာ (19)တြင္ လူတို႔၏ ေမြးဖြားျခင္း ေသျခင္းေတြကို သာ၀နရက္ေတြနဲ႔သာ ေဖာ္ျပရမယ္လို႔ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ လူတို႔၏ အသက္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ေရတြက္ျခင္းတို႔အားလည္း ေနသြားလ၊ ေနသြားႏွစ္ တို႔ျဖင့္သာ မွတ္သားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စျႏၵမာသ ေခၚ လသြားျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ တန္ခူးလဆန္း 1 ရက္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္၏ အစဦး ျဖစ္ျခင္း/မျဖစ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလိုဟု ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါသည္။ စျႏၵမာသသည္ သူရိယမာသ မဟုတ္သလို သူရိယမာသသည္လည္း စျႏၵမာသ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ သင့္လွပါသည္။

သူရိယသိဒါၶႏၱက်မ္း အလိုအရ သူရိယမာသ တစ္လတာ ကာလအပိုင္းအျခားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွေန၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရက္အေရအတြက္မ်ားျဖင့္ ေနသြားတစ္လတာ ကာလအား ခန္႔မွန္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။အထက္ပါဇယားမွာ ဆရာေဒါက္တာကံညြန္႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေသာ သူရိယသိဒၶါႏ ၱက်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဇယားတြင္ အိႏၵိယ တြင္အသံုးျပဳေသာ ၀ိသာခါလ(ကဆုန္) အား တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ ပထမဦးဆံုး သူရိယမာသ ေနသြားလအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္အရမူ စိႀတ(တန္ခူးလ) ၏ 30ရက္၊ 20 နာရီ၊ 21 ဗီဇနာ၊ 2 ျပာဏ္၊ 36 ခရာအား ပထမဆံုး သူရိယမာသ ေနသြားလအျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားမွာ သူရိယမာသ ျဖင့္သတ္မွတ္ထားေးသာ တစ္လတာကာလမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ အသံုးျပဳေဖာ္ျပထားေသာ တန္ခူး၊ ကဆုန္စသည့္ စျႏၵမာသလမ်ား မဟုတ္ပါေခ်။

ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သူရိယမာသ(ေခၚ) ေနသြားလရွိသည့္အေၾကာင္းကို သိရွိပါလွ်င္ (သို႔) ျပကၡဒိန္တြင္ ထိုေနသြားအရ တစ္လတာကာလမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေဟာင္းသကၠရာဇ္မွ ႏွစ္သစ္သကၠရာဇ္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ အျမဲတမ္း ပထမဦးဆံုးလ၏ 1ရက္ေန႔တြင္ ကူးေျပာင္းသည္ ဟူေသာ အဆိုအား လူတိုင္းလက္ခံလာမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မိပါသည္။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မွာ သူရိယမာသ လို႔ေခၚတဲ့ “ေနသြားတစ္လ” စသည္ျဖင့္ မေဖာ္ျပပဲ ဘာ့ေၾကာင့္ လဆန္း၊ လဆုတ္၊ လျပည့္၊ လကြယ္ေတြစတဲ့ စၿႏၵမာသလို႔ေခၚတဲ့ “လသြားတစ္လ” (တန္ခူးလစသည္)ေတြကိုပဲ ပိုၿပီး အေလးထား ေဖာ္ျပရတာပါလဲ . . .

ဒီအေျဖကိုေတာ့ ေအာက္ပါ ဂါထာ(13)ကို ဖတ္ၾကည့္မိတာနဲ႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္္ဟု ယူဆမိပါသည္ . . . .

ဂါထာ (၁၃)
ျပတိပဒါ စေသာ တိထီကို လည္းေကာင္း၊ ဗဗ-စေသာ ကရိုဏ္းကို လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ဆံရိတ္ျခင္းအမႈကို လည္းေကာင္း၊ ဆံထံုးျခင္း၊ စလြယ္တင္ျခင္း စေသာ အလံုးစံုေသာ မဂၤလာ အမႈကိစၥတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တရားက်င့္ျခင္း၊ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း စျႏၵမာနျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ ယူအပ္၏။ အလံုးစံု ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥဟူသမွ်တို႔တြင္ တိထီသာ ပဓာန ျဖစ္ေလသည္။

ဂါထာက ရွင္းလြန္းလွပါသည္။ တိထီရက္ေတြက “ဘာပဲလိုလို ရန္ကုန္လမ္းညႊန္ ရွိတယ္” ဆိုၿပီး ညႊန္းသလိုမ်ိဳး “ဘာပဲလုပ္လုပ္ တိထီ ရွိတယ္၊ တိထီကိုု ၾကည့္ရမယ္” လို႔ေတာင္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု ထားလိုက္ခ်င္ပါသည္။ အလံုးစံု ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥဟူသမွ်တို႔တြင္ တိထီသာ ပဓာန ျဖစ္ေလသည္ . . ဟု ဆိုထားသျဖင့္ တိထီက အဲဒီေလာက္ အေရးပါလွပါသည္္ . . လူေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥေတြမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္နဲ႔တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ရဲ႕ အကြာအေ၀းကို ေဖာ္ျပတဲ့ တိထီျပည့္ခ်ိန္၊ တိထီဆန္းခ်ိန္၊ တိထီ ဆုတ္ခ်ိန္ ေတြက အေရးပါလွတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မွာ ေနသြား သာ၀နရက္ထက္ လသြား တိထီရက္ကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ . . .

တိထီရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုေတာ့ ဂါထာ (၁၂)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက -
တနလၤာ ၿဂိဳဟ္လမင္းသည္ လကြယ္ေန႔၌ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေနမင္းႏွင့္ ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတၱာ ထပ္တူညီ၍ တဖန္ ထိုေန႔မွ ခြာထြက္လ်က္ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ အၾကင္မွ်ေလာက္ အေရွ႕ဘက္၌ က်န္ရစ္၏။ ထိုမွ် က်န္ရစ္ေသာ ပမာဏကို တနလၤာၿဂိဳဟ္လမင္း၏ အပိုင္းအျခား ပမာဏဟု သိအပ္၏။ ၁၂ အံသာတို႔ျဖင့္ တိထီတစ္လံုး = တိထီ ၁ရက္ ျဖစ္၏။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔၏ အၾကား အကြာအေ၀းသည္ ၁၂ အံသာသည္ တိထီမည္၏။ ထိုတိထီ တစ္လံုးသည္ပင္လွ်င္ စျႏၵဒိန= တိထီ တစ္ရက္ ျဖစ္သည္။ . . . ဆိုၿပီး ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္ . . ။

ယခုအခါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာေထြးေနသည္ဟု ယူဆရေသာ ေႏွာင္းတန္းခူး၊ ဦးတန္ခူးစသည့္ အေၾကာင္းအား ေရးသားဖို႔ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေႏွာင္းတန္းခူး ဦးတန္ခူး အေၾကာင္းရွင္းလင္းရာတြင္ လိုအပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးရင္းေရးရင္း လိုရင္းမေရာက္ပဲ ျဖစ္သြားပါသည္။  လိုရင္းမေရာက္ေသးေသာ ဤစာစုသည္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေနာက္မွ ဆက္ပါဦးမည္ . . . . .
 . . . . .  . .                                                                                
 . . . . . . . .
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဂါထာမ်ားမွာ ဆရာေဒါက္တာကံညြန္႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေသာ သူရိယသိဒၶါႏၱက်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရးသားမႈမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါသူရိယသိဒၶါႏၱက်မ္း စာအုပ္အားဖတ္၍ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိသည္မ်ားကို အမ်ားအလြယ္တကူ နားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အေမး၊ အေျဖသေဘာမ်ိဳး ျပန္လည္ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရွိပါက ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေအာင္ တည့္မတ္ လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MAHANo comments:

Post a Comment