ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Saturday, June 30, 2012

တားေရာ့ပံုျပင္၏ ဂႏၱ၀င္ စီးခ်က္၊ ၀ါးခ်က္ ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္လည္ျပန္


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Thursday, June 21, 2012

လွ်ိဳ႕၀ွက္ရွားပါးေသာ ေဗဒင္ေဟာနည္း


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Sunday, June 17, 2012

IV. Emperor


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>