ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Monday, September 19, 2011

ကာရက


ကာရက

ကာရက-ဆိုသည္မွာ ျပဳတတ္သည္၊ ျပဳတတ္သူ၊ စီရင္ေသာသူ၊ ၾကိယာကို ျပီးေစတတ္ေသာ သတၱိ၊ အဓိပၸာယ္ကို ေပၚလြင္ေစေသာ သတၱိဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။
          ေ၀ဒပညာတြင္ ကာရကျပဳေသာၿဂိဳဟ္ဟုေခၚဆိုၾက၍ (၁) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳမႈမ်ား (၂) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရက ျပဳေသာ သဘာ၀မ်ားဟု ခဲြျခားထားၾကသည္။

(၁) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳမႈမ်ား
          တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္  -        အဖ   
          တနလၤာၿဂိဳဟ္   -        အမိ
          အဂၤါၿဂိဳဟ္       -        ညီငယ္ ညီမငယ္၊ ရန္သူ
          ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္     -        ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြ
          ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္      -        သားသမီး၊ ဆရာ အစ္ကိုၾကီး၊ သူငယ္ခ်င္း
          ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ -        ဇနီး၊ လင္
          စေနၿဂိဳဟ္       -        တပည့္ လက္ေအာက္ငယ္သား          ခိုးသူ  စသည္ျဖစ္ၾကသည္။

(၂)    ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳေသာဘာ၀မ်ား
          ေအာင္၊ မည္း၊ ညိဳ၊ ခေရ၊ ပြင့္၊ စြယ္ေတာ္၊ သင့္၊
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>