ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, December 9, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္း တေစ့တစ္ေစာင္း(2)


ဦးတန္ခူး၊ ေႏွာင္းတန္ခူး အားေလ့လာျခင္း

ျမန္မာျပကၡဒိန္ သကၠရာဇ္ တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ နွစ္ဦး အစပိုင္းတြင္ တန္ခူးလရွိၿပီး  ႏွစ္ကုန္ဆံုးခါနီး အခ်ိန္တြင္ လည္း တန္ခူးလရွိပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသူမ်ားအဖို႔ မ်က္စိလည္သြားေပမည္။ အမွန္တကယ္လည္း တန္ခူးလသည္ ႏွစ္ကုန္ဆံုးခါနီးတြင္လည္း ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဦးတန္ခူး၊ ေႏွာင္းတန္းခူး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ ေနသြားႏွင့္ လသြားကို ေဖာ္ျပေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအသံုးျပဳေနၾကေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ျပကၡဒိန္မ်ားတြင္မူ ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူး ခြဲျခားေဖာ္ျပထားမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ေနသြားရက္မ်ားအျဖစ္ မွတ္သားႏိုင္ေသာ သုဒၶဒိန္ရက္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ တကယ္တမ္း ေတြးၾကည့္ပါလွ်င္ ၀မ္းနည္းစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္အား အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္က ၀ါးမ်ိဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ထိုသို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသြားျခင္းျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယူဆမိပါသည္။ ထိုသို႔ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္က ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနသည့္အတြက္ January လအတြက္သာ အေလးထားေဖာ္ျပရာ ျမန္မာလအမည္မ်ားအတြက္မူ နတ္ေတာ္/ျပာသို စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာရက္စြဲမ်ား၏ ပံုႏွိပ္စာလံုးမ်ားသည္လည္း အဂၤလိပ္ရက္စြဲမ်ားထက္ ေသးငယ္စြာ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ျပကၡဒိန္ရွိ ျမန္မာရက္စြဲမ်ား အားေလ်ာ့သိမ္ငယ္ေနရ ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ ဦးတန္ခူး၊ ေႏွာင္းတန္ခူး ခြဲျခားရမွန္း မသိရွိၾကသူမ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေပလိမ့္မည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမွန္လွ်င္ ကိုယ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျပကၡဒိန္အေၾကာင္းကိုလည္း နည္းနည္းပါးပါးေလးေတာ့ ေလ့လာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ငါ့ႏွယ္ေနာ္ . . . ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေရာက္သြားျပန္ၿပီ။ မဆိုင္တာေတြ ထားလိုက္ပါေတာ့ . .   ဦးတန္ခူး၊ ေႏွာင္းတန္ခူး အေၾကာင္းေလးကိုပဲ ျပန္ဆက္ၾကရေအာင္ . .

ေအာက္တြင္ တန္ခူးလအတြက္ နမူနာအျဖစ္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ တန္ခူးလဆန္း 1ရက္မွ တန္ခူးလကြယ္ထိ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

အထက္ပါ ျပကၡဒိန္သည္ တန္ခူးလတစ္လတည္း အတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူးအား သိသာေစရန္အတြက္ အေပၚဆံုးတြင္ ၁၃၇၄ ေႏွာင္းတန္ခူး/ ၁၃၇၅ ဦးတန္ခူး ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ တန္ခူးလ တစ္လတည္းမွာပင္ ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူး ဟူ၍ အမည္ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔အမည္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားသလဲ ဆိုပါမူ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ ေနသြားႏႈန္းႏွင့္ လသြားႏႈန္းတို႔အား ညွိႏႈိင္းတြက္ခ်က္ ထားရေသာေၾကာင့္ ဟုသာ ေျဖရပါလိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွင္းလင္းျမင္သာေအာင္ ဆက္လက္၍ ျပကၡဒိန္တြက္နည္းမ်ား ေရးသားသင့္/မသင့္ကိုမူ စဥ္းစားေနတုန္းပင္ ရွိပါေသးသည္။ (ေရးရင္းနဲ႔ မဆိုင္တာေတြ ေရးမိမွာစိုးလို႔)

လဆန္း၊ လျပည့္၊ လဆုတ္၊ လကြယ္
ျမန္မာျပကၡဒိန္အား မွတ္သားေရတြက္ရာတြင္ လဆန္း၊ လျပည့္၊ လဆုတ္၊ လကြယ္ အစဥ္လိုက္ေရတြက္ရပါသည္။ ေကာင္းကင္ရွိလမင္းသည္အား သတိထားၾကည့္ရႈပါလွ်င္ အလင္းေရာင္အား တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာျခင္းကို လဆန္းရက္မ်ားအျဖစ္ မွတ္သားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ လမင္းႀကီး တစ္ခုလံုး ၀ိုင္း၀ိုင္းစက္စက္ ၀င္း၀င္းပပ ထိန္လင္းေနျခင္းသည္ လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လမင္း၏ အလင္းေရာင္ တေျဖးေျဖး ျပန္လည္ ဆုတ္ယုတ္သြားေသာ လဆုတ္ေန႔မ်ားအား ေတြ႕ျမင္ရၿပီး လမင္းကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ ေန႔သည္ လကြယ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ုေကာင္းကင္ရွိ သဘာ၀ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးကိုက္ညီရန္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို စီရင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေကာင္းကင္ရွိလမင္း၏ အလင္းေရာင္တိုး/ဆုတ္ သဘာ၀အတိုင္း လဆန္း၊ လျပည့္၊ လဆုတ္၊ လကြယ္ အစဥ္လိုက္ေရတြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ေနသြားသုဒၶဒိန္ရက္
တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္၊ တန္ခူးလဆန္း ၂ ရက္၊ လျပည့္၊ လဆုတ္၊ လကြယ္ စသည္တို႔မွာ လမင္း၏သြားႏႈန္းမ်ားအား မွတ္သားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သုဒၶဒိန္ ၁၊ သုဒၶဒိန္ ၂ စသည္တို႔မွာ ေနသြားႏႈန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုဒၶဒိန္ရက္ေပါင္း 365.25 ရက္ခန္႔ ေရာက္ရွိေသာ သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ ေနသြား သုဒၶဒိန္ရက္မ်ားအား တစ္ႏွစ္တာကာလ သတ္မွတ္ရံုမွလြဲ၍ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေလ့မရွိေသာ္လည္း ယခုျပကၡဒိန္တြင္မူ (ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ ေနသြား လသြား ျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္) ဆိုေသာ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ ျပကၡဒိန္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၁ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနသြားရက္ေပါင္း 360 ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း 6 ရက္၊ အဂၤါေန႔သို႔ ေရာက္ပါမွ သုဒၶဒိန္ 365 ရက္၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁ႏွစ္ (365 ရက္) ျပည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သႀကၤန္အတက္ေန႔အား ႏွစ္ကုန္ဆံုးေသာေန႔ ဟု မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ သုဒၶဒိန္ ဆိုသည္မွာ သုဒၶ= စင္ၾကယ္ေသာ၊ ဒိန= ေန႔ (စင္ၾကယ္ေသာေန႔) ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။


ေႏွာင္းတန္ခူးေရတြက္ပံု
၁၃၇၄ ေႏွာင္းတန္ခူး ရက္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာကာလရက္ေပါင္း 365.25 ရက္ခန္႔ေရာက္ရွိၿပီေသာ သႀကၤန္အတက္ေန႔ထိ ေရတြက္ရပါသည္။ သႀကၤန္အတက္ေန႔ႏွင့္ မတိုင္မီ ရက္မ်ားသည္ တန္ခူးလသို႔ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းျခင္း မရွိေသးပါေခ်။ ယခုျပကၡဒိန္တြင္ တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ သုဒၶဒိန္ 360 ဟု ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ေရတြက္လာတဲ့ ရက္ေပါင္း 360 ရွိၿပီဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာကာလ 365.25 ရက္ခန္႔ မရွိေသးသျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းမႈ မရွိေသးဟုလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္အား မွတ္သားရာတြင္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ မတိုင္မီရက္မ်ားသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ေဟာင္းရက္မ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ . .
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၁ ရက္ (11-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၂ ရက္ (12-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၃ ရက္ (13-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၄ ရက္ (14-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၅ ရက္ (15-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္းခူး လဆန္း ၆ ရက္ (16-4-2013)
စသည္ျဖင့္ ေရတြက္ရပါသည္။

ဦးတန္ခူးေရတြက္ပံု
သၾကၤန္အတက္ေန႔ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔သည္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ဦးတန္ခူး ဟု ေရတြက္ရပါမည္။ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏွစ္ဦး အစရက္မ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ . .

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဦးတန္းခူး လဆန္း ၇ ရက္ (17-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဦးတန္းခူး လဆန္း ၈ ရက္ (18-4-2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဦးတန္းခူး လဆန္း ၉ ရက္ (19-4-2013)
 . . . . စသည္ျဖင့္ ေရတြက္မွတ္သားရပါသည္။

အလြယ္အားျဖင့္ မွတ္သားလိုပါက တန္ခူးလတြင္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ မတိုင္မီရက္မ်ားအား ႏွစ္ေဟာင္း၏ “ေႏွာင္းတန္ခူး” ဟူ၍ မွတ္သားရၿပီး ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏွစ္သစ္၏ “ဦးတန္ခူး” ဟူ၍ မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔သည္ ကဆုန္လဆန္း 5 ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုအခါ တန္ခူးလ တစ္လလံုးကို ေႏွာင္းတန္ခူးလဟု မွတ္သားရပါလိမ့္မည္။ တန္ခူးလတြင္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဦးတန္ခူးဟူ၍ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကဆုန္လဆန္း 4 ရက္ေန႔ထိ ေႏွာင္းကဆုန္လဆန္း 4 ရက္ဟု ေရတြက္ မွတ္သားရပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ျဖစ္ေသာ ကဆုန္လဆန္း 5 ရက္ေန႔အား ဦးကဆုန္လဆန္း 5 ရက္ ဟု မွတ္သားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ သကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္သည္ တန္ခူးလတြင္ပင္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္း သျဖင့္ ကဆုန္လအား ဦးကဆုန္ စသည္ျဖင့္ မွတ္သားရန္ မလိုအပ္ပါေခ်။


ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူး စတာေတြ မမွတ္သားေသာ္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
အသက္မွန္တြက္ရန္ ျပႆနာတက္ႏိုင္ျခင္း
ေန႔မ်ား ျပႆနာ တက္ႏိုင္ျခင္း
ေဗဒင္အေဟာမ်ား လြဲေခ်ာ္ႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ျပႆနာ မ်ားစြာပင္ . .


ဥပမာ . . .
သင္သည္ ေမြးသကၠရာဇ္အား သကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ ေမြးဖြားသည္ ဟု မွတ္သားထားသည္ဆိုပါအံ့။ ဤတြင္ ျပႆနာစပါၿပီ . . 
ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္တြင္ တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
           
ရွင္းေအာင္ေျပာရေသာ္ . . 
ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္တြင္ ဦးတန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ သည္ ေနသြားအရ သုဒၶဒိန္ 1 ရက္ (ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔သည္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ျဖစ္ပါသည္။ (ခရစ္ႏွစ္ 17ရက္- ဧၿပီလ- 2013)
ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ေနသြားသုဒၶဒိန္ 355 ေရာက္ရွိေသာေန႔တြင္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လာေခ်ဦးမည္။ ထိုေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ (ခရစ္ႏွစ္ 6ရက္- ဧၿပီလ- 2014)

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္  တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ဟု မွတ္သားမိေသာ္ . . .
ဦးတန္ခူး လဆန္း 7 ေန႔တြင္လည္း 1ရက္သား ေမြးကင္းစ . . ေမြးဖြားၿပီး ရက္ေပါင္း 355 ရက္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ္ တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ပင္ ျဖစ္သျဖင့္ 1 ရက္သား ေမြးကင္းစ အျဖစ္ အမွတ္မွားႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဗုဒၶဟူးသား ႏွင့္ တနဂၤေႏြသား ဟူေသာ ျပႆနာသည္လည္း ပူးတြဲပါ၀င္လာျပန္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္္ (၃၀၀) ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္ converter တြင္ ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ေႏွာင္းကဆုန္တို႔အား တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လတို႔ျဖင့္ မွားယြင္းေရြးခ်ယ္မိပါက အေျဖ (၁)ႏွစ္ကြာျခားႏိုင္ပါသျဖင့္ သတိျပဳ ေရြးခ်ယ္ပါရန္ ဟု မွတ္ခ်က္ ေရးသားထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ ျပႆနာမ်ားကို သာမန္သူမ်ားထက္ပို၍ ေဗဒင္ေဟာေျပာသူ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ လြန္စြာသတိထား သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဗဒင္ ေမးလာသူမွ 1375 ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ တနဂၤေႏြေန႔သားပါဆရာ (ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္းဟုမေျပာ) ဟု ေျပာလာသည္ဆိုပါအံ့။  ျပကၡဒိန္အေၾကာင္း ေလ့လာမႈမရွိေသာ ေဗဒင္ဆရာမွ ျပကၡဒိန္စာအုပ္ရွိ ဦးတန္ခူးလဆန္း 7 ရက္ေန႔အား လွန္ၾကည့္ၿပီး အဲဒီေန႔က တနဂၤေႏြေန႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဟူးေန႔ပါ မယံုရင္ ဒီမွာၾကည့္ဟုဆို၍ ျပကၡဒိန္စာအုပ္အား ဖြင့္ျပမိေသာ္ မခက္ပါလား။ ျပကၡဒိန္စာအုပ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေမးသူကလည္း ၀ိုးတိုး၀ါးတား နေ၀တိန္ေတာင္ ျဖစ္ . . ဆရာကလည္း ဟုတ္မွန္ၿပီထင္သျဖင့္ တနဂၤေႏြ ရာဇဖြားျဖင့္ ေဟာရမည္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔သားျဖင့္ ပုတိဖြား အေဟာေတြေဟာ၊ တိုင္ေတြကလည္း အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ . .  ယႀတာေတြေခ်ခိုင္း . .  ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ေခ်ၿပီတကား။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ ဆရာမွ လာေမးသူအား ျမန္မာျပကၡဒိန္အား မွတ္သားရာတြင္ ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူး စသည္ျဖင့္ မွတ္သားသင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္တည့္မတ္ ေပးရေပလိမ့္မည္။ ယခုေဆာင္းပါးအား ဖတ္ရႈၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ သူမ်ားအား ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူးအေၾကာင္း ခြဲျခားမွတ္သား တတ္ေစရန္ ျပန္လည္ ေျပာျပေပးေစလိုပါသည္။

အဂၤလိပ္ရက္စြဲသာ မွတ္ထားရင္ ၿပီးတာပဲ။ လဆန္း၊ လဆုတ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ မွတ္ရတာလဲ ဟုဆိုျပန္ေခ်ေသာ္ လူတို႔၏ အလံုးစံု ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥဟူသမွ်တို႔ကို  လမင္း၏ အျခင္းအရာျဖစ္ေသာ တိထီ တို႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ လဆန္း၊ လဆုတ္စသည္တို႔ကို အေလးထား ေဖာ္ျပရျခင္းကို ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္း(1) တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆာင္းပါး ျပန္လည္ ဖတ္ရႈပါဟုသာ ေျပာရံုမွတပါး ဆိုဖြယ္မရွိၿပီ . . .  အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္သည္္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အေရးပါလွေသာ ဥပုသ္ သီတင္း၊ လဆန္း၊ လျပည့္၊ လဆုတ္၊ လကြယ္ ၊ စသည္တို႔အား ၾကည့္ရႈ မွတ္သားႏိုင္ေသာ ျပကၡဒိန္ မဟုတ္ပါေခ်တကား။
လူတိုင္း စိတ္မ၀င္စားေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္းအရာအား ဖတ္ရႈသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အားေဆးေလးတစ္ခြက္အျဖစ္ comment ေလးမ်ား ေရးထားခဲ့ေစခ်င္ပါသည္။ ေနာက္မွ ဆက္ပါဦးမည္ . . .

ေဆာင္းပါးလဲ ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ စာရႈသူမ်ား ေမးခြန္းေလး တစ္ခု ေမးခ်င္ပါသည္။
သကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း 7 ရက္သည္ မည္သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသနည္း။ :)
စာရႈသူမွ ဘယ္တန္ခူးကို ေမးတာလဲ။ ေႏွာင္းတန္းခူးကို ေမးတာလား။ ဦးတန္ခူးကို ေမးတာလားဟု ကၽြန္ေတာ့္အား ျပန္လည္ေမးခ်င္စိတ္ ရွိလွ်င္ပင္ ဤေဆာင္းပါးအား ေရးသားရက်ိဳးနပ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပကၡဒိန္ ကမၻာ့အလယ္ ၀င့္ထည္ႏိုင္ပါေစသတည္း . . .
ေမာင္ေအာင္ဟိန္းေအး
aungheinayeaha@gmail.com
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Friday, October 19, 2012

သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာ (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)


လက္ေတြ႕ေဟာေျပာပံု နမူနာဇာတာ
ေမြးသကၠရာဇ္       - ၁၃၀၁ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း (၆)ရက္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေန႔
ရုပ္သ႑ာန္         - အသားမဲ အရပ္ပု၍ ျပည့္၀ေသာကိုယ္ရွိသည္
ေမးသည့္ေန႔        - ၁၃၃၄ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း (၆)ရက္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔
နာမည္ပညတ္      - ကိုေအာင္သိန္း

မူလ
ေကာဇာ

ၿဂိဳဟ္စား

သက္ေရာက္

ဓါတ္ဒသာ

ၿဂိဳဟ္အားဘဂၤ
ေမြးလ
ေမြးနံ

၁၂
၁၀
၁၃

မူလဇာတာႏွင့္ ဇာတာရွင္၏ ရုပ္လကၡဏာတို႔ကို စီစစ္ၾကည့္လွ်င္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ (၀ရ) ဣ႒ လက္်ာဘြား ျဖစ္၏။ လူက အနိ႒အားသာေနသည္။ လက္်ာဘြားျဖစ္ေသာ္လည္း သဒၵနိကာယ္ အသံတြင္ ေပ်ာ့၍ေအးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္သည္ လက္၀ဲသို႔ ယိမ္းေန၏။ ညွာတာတတ္ျခင္း၊ အားနာတတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံတတ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္း တို႔ရွိမည္။ ဇာတာက လက္်ာ၊ စိတ္က လက္၀ဲစိတ္။
ဣ႒ဘြား၊ အနိ႒ရုပ္ေၾကာင့္ ကံအက်ိဳးေပးသည္ လြဲေခ်ာ္မည္။ ခက္ခဲပင္ပန္းမည္။ စိတ္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေအာင္ အက်ိဳးေပးဘို႔ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။ ကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းမည္။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ၀ရတြင္ ရွိေသာ္လည္း အင္အားမွာ ၄အားသာရွိ၍ အဘအက်ိဳး မခံစားရ။
လက္်ာဘြားသည္ လက္၀ဲစိတ္ေနစိတ္ထားရွိ၍ ဘ၀တာတြင္ မိမိအား အႏိုင္က်င့္သူ ေပါမ်ားမည္။ ရိုေသေလးစားသူ မရွိတတ္။ ၾသဇာကင္းမဲ့၏။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာတတ္၏။ စီးပြားေရးတြင္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ မ်ားမည္။
နာမည္သည္ ၁-၆ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဣ႒မွ အနိဌသို႔ မွည့္ေသာ နာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္စဥ္ ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစတြင္ ေကာင္းသလိုလိုႏွင့္ အဆံုး၌ ပ်က္ရျခင္း၊ ေဘးရန္မ်ားျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရမည္။
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အား ၁၀-မျပည့္ေသာ္လည္း ေဇယ်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရွိသည္။ ပညာေရးမူကား အဆံုးသတ္တြင္ ခက္ခဲစြာရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ (နာမည္သေဘာ အစေကာင္း၍ အေႏွာင္းညံ့)
စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္တို႔တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔ေၾကာင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ လူခ်မ္းသာတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏိုင္ (အခ်ိဳ႕ ေမြးရာပါ မိဘခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ မိမိ၏ ခ်မ္းသာမႈဟု မယူဆႏိုင္) ဇာတာရွင္၏ စီးပြားေရးသည္ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရးမဟုတ္။
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ (မရဏ) ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အား (၁၂) ရွိေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ဇာတာတြင္ မိန္းမၿဂိဳဟ္ မယားၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ လက္်ာတြင္ရွိ၍ ဇာတာရွင္ကို ႏိုင္ေသာ ထက္ျမက္သည့္ မိန္းမမ်ိဳးကိုရလွ်င္ ခိုင္ၿမဲမည္။ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ မိန္းမႏွင့္ ရလွ်င္ မၿမဲေခ်။
ေမးသည့္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒသာမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္မွ ကူးလာေသာ ဓါတ္ဖက္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ ဒသာျဖစ္၏။ ၎ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ မူလက အထက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ေကာဇာတြင္ ဒြယ ထက္ေအာက္ ေကာင္းဆိုးညီမွ်ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
ေရာက္လာေသာေန႔သည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔ျဖစ္၍ ဒသာတိုင္တြင္ တိကၡနိစ္ဌာန၌ရွိေန၏။ ေကာဇာတိုင္တြင္ ဒြယ ဌာနတြင္ရွိသည္။
ဆရာ၏ လက္၀ဲဘက္တြင္ ထုိင္၍ ဒူးတဖက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲ ထိုင္၍ေမး၏။
အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ အပ်က္အစီးမ်ား၍ လက္ရွိအေျခအေနမွ ေျပာင္းလဲရမည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ဒသာတြင္ ၀ဲဘက္မွထိုင္၍ ဒူးတစ္ဘက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲ ထုိင္၍လည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔သည္ အပ်က္ တိကၡနိစ္တြင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အပ်က္ႏွင့္ အေျပာင္းကို ဦးစားေပးေဟာသည္။)
ေဗဒင္ေမးရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အပ်က္မ်ားျခင္း၊ အထမေျမာက္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားကို ေဟာရမည္။
ၿဂိဳဟ္စားတြင္ ၿဂိဳဟ္သက္ (၂၉)ႏွစ္မွ (၄၆)ႏွစ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (လာဘ)ၿဂိဳဟ္စားျခင္း၊ ၎ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေမြးနံ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁-၄ (အင္း၀) (ဦးေ၀) ရန္မ်ားက်ျခင္း၊ လက္်ာ ၀ရဘြားသည္ လက္၀ဲ လာဘတြင္ က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္တိုင္ေအာင္အတြင္း . . .
တနလၤာၿဂိဳဟ္ သက္ရွိပရိယာယ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သက္မဲ့ပရိယာယ္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သက္ရွိပရိယာယ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ (ၿဂိဳဟ္စားတိုင္အရ) ေျခ၂ေခ်ာင္း ထြက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပစၥည္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားကို ယူဆရမည္။
အသက္ ၂၉ ႏွစ္မွ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းေသာ လာဘ အထက္ၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေသာျငားလည္း ဇာတာရွင္အဘို႔ အေကာင္းမခံစားရပါ။ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳး ေပးဘို႔သာ မ်ားေလသည္။)
အသက္ ၃၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ပဌမ ၄လ တနလၤာၿဂိဳဟ္ဒသာကိုခ်န္၍ ယခုေရာက္ဆဲ ဓါတ္ဒသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကာလအတြင္း ၎ဒသာတိုင္ကို မူတည္၍ နိမိတ္ႏွင့္တကြ ေဟာပံုမွာ . . .
ေဟာမည့္ ပစၥကၡကာလ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ဓါတ္ဒသာ)သည္ ေဟာသည့္ကာလ ေကာဇာတိုင္တြင္ ဒြယဌာနမွာပင္ရွိ၍ အထက္တစ္၀က္ ေအာက္တစ္၀က္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းဆိုးဌာနအားလံုးမွ နိမိတ္မ်ားကို ျပႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမးသည့္ေန႔ နိမိတ္ပ်က္၊ အထိုင္ (ထိုင္ပံုအေနအထား) အနိ႒တို႔ေၾကာင့္ အနိ႒အားသာ၍ အဆိုးနိမိတ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေဟာရမည္။
ျပဌာနရွိ ၂-၅ ဂေဗၻ သက္ရွိ။ အနီး တနလၤာၿဂိဳဟ္(ကာရဏကာရက) ေျမၿဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ေယာက္်ားၿဂိဳဟ္၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္မဲ့၊ ေလၿဂိဳဟ္၊ အေ၀း၊ ကာလပမာဏ၊ ၎သည္ ဆိုးေသာဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ျဖစ္သည္။
မႏၵနိစ္ဌာနရွိ ၆-၂ ေသာက သက္မဲ့။ (သမၸဒါနကာရက) ေျမၿဂိဳဟ္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ မိန္းမၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္ရွိ။ ေလၿဂိဳဟ္၊ အေ၀း၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ (တိရစၦာန္ အထီး) ၎သည္ ဆိုးေသာ မႏၵနိစ္ဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ ျဖစ္သည္။
တိကၡနိစ္ဌာနရွိ (၅-၁) ပေအာင္ သက္ရွိ (ကမၼကာရက) မီးၿဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကပ္၊ ေယာက္်ား၊ အေ၀း၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္မဲ့၊ ေရၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္၊ ကာလပမာဏ၊ ၎သည္ ဆိုးေသာ တိကၡနိစ္ဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါတို႔မွ ဦးစြာေဟာေျပာအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ (ေမးေသာေန႔ အပ်က္ႏွင့္ အထိုင္ပ်က္)
ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ ေ၀းေသာအရပ္ (၀ါ) တစ္ျခားအရပ္ေဒသမွ ေခ်းယူထားေသာ ေငြ အေၾကြးကို ျပန္လည္မဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေငြပူ ေငြမႈမ်ားေပၚျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ေတြ႕ႀကံဳရၿပီးေနာက္ (တနလၤာၿဂိဳဟ္ ၀ိပရိတ္ျပန္ထားသည္) အလုပ္တူ၊ ဌာနတူ (အနီး၊ ကာရဏကာရကသေဘာ) ရာထူးအလတ္စား အရာရွိ (ဒြယၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကပ္ျခင္းသေဘာ) ေယာက္်ားတစ္ဦး (အမည္တပ္လိုပါက ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္) (ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္တြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ျပန္၍ ကပ္ေနသည္။) ေက်ာ္သိန္း၊ သိန္းေက်ာ္ (ကသ) (သက) စသည္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး အလုပ္မွ ေျပာင္းရန္ေပၚေပါက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလိုျခင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးတရားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ အေရးနိမ့္ေနသည္ (အေၾကာင္းမွာ ေမးသည့္ေန႔ နိမိတ္ၿဂိဳဟ္သည္ အပ်က္အားသာလွ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)
ပ်က္ဌာနျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္း၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဧကန္ အဆိုး (၆မတ္ဆိုးသည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းကို ေဟာေသာအခါ) မိုးကာ (၀ိပရိတ္ျပန္ထားသည္မ်ားကိုၾကည့္ပါ) (သက္မဲ့၊ ေရၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္၊ ကာလပမာဏ) ထို႔ေၾကာင့္ မိုးကာအက်ႌ (ပ်က္ေသာဌာနခ်င္းလည္း တြဲစပ္အမည္ေဖာ္ထားသည္) ေပ်ာက္သြားျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း စေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ဇာတာရွင္သည္ ေအာက္ပိုင္း ေပါင္ၿခံတြင္၊ ေပါင္တြင္ မီးပူေလာင္ျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္း စေသာ အနာတရ ျဖစ္မည္။ (မိမိေနအိမ္တါင္ မဟုတ္ဘဲ အိမ္အျပင္ပတြင္ ထိုင္ေနစဥ္၊ နားေနစဥ္ ျဖစ္မည္။)
ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္၍ သက္ရွိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း၊ ေပါင္တြင္ မီးၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ပ်က္ျခင္းကို ေထာက္၍ အပူေလာင္ျခင္း၊ အေ၀းရျဖစ္၍ တျခားအိမ္တြင္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဌာနပမာဏ ျဖစ္၍ သြားလာေနစဥ္ မဟုတ္ဘဲ ထိုင္ေနစဥ္ နားေနစဥ္ ျဖစ္ရျခင္း၊ ကမၼကာရကျဖစ္၍ အလုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ မီးအပူဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ေဟာေလသည္။
အမည္တပ္လိုေသာ္ ပရတိုင္ေခၚ ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ျပဌာနတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်က္ရွိ၍ ၅-၂ သက္မဲ့ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီးခြက္ျဖစ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ အလိုအေလ်ာက္ မီးခြက္ႏွင့္ တိုက္မိၿပီး ေပါင္တြင္ မီးပူေလာင္ ဒါဏ္ရာရျခင္းကို ယူဆေဟာေျပာႏိုင္၏။
မႏၵနိစ္ဌာနရွိ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အပ်က္ကို ဆက္လက္ေဟာေျပာရန္မွာ အေတာင္ေပါက္သတၱ၀ါ (သိန္းငွက္) စသည္ အေ၀းရပ္မွလာၿပီး ဇာတာရွင္ေနအိမ္၊ ၿခံေျမစသည္တို႔တြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးသြားျခင္း၊ ဒဏ္ရာရသြားျခင္း၊ အျပစ္တင္ခံရျခင္း နိမိတ္ကို ဇာတာရွင္ကိုယ္တိုင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဘြယ္ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕ ႀကံဳရပါက . . .
ဇာတာရွင္ႏွင့္ ၂ဦးစပ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သစ္ပင္၊ သြပ္ (စသည္လည္း ယူဆႏိုင္သည္) ေရာင္းခ်လိုက္ရျခင္း၊ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ဆိုးေကာင္းအားမွ်တျခင္းသေဘာ) ျဖင့္ ထြက္သြားမည္။ (ေငြေၾကးက်ပ္တည္း၍ ေရာင္းလိုက္ရမည္။)
အမည္တပ္လိုေသာ္ . . . ပရတိုင္ ေခၚ ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သည္ တိုင္ထိပ္တြင္ ေကာဇာ ေဇယ် အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ၆-၃ သားေဆြ သက္ရွိ၊ မိတ္ပ်က္ရန္၊ အေ၀းရပ္၊ ကမၼကာရဏ တို႔ကိုေထာက္၍ အလုပ္အကိုင္ အထူးတိုးတက္ႀကီးပြားေနေသာ ေနာက္ေဖးဘက္က တစ္အိမ္ေက်ာ္လမ္းမွ (အေဟာတိုင္တြင္ ေမြးနံမွ တန္းေအာက္ပိုင္းက်၍ တစ္လံုးေက်ာ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ရွိေသာေၾကာင့္) ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးသန္းေဆြ (၃၆-၆၃) စသူက ၎၏ အလုပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ၀ယ္သြားျခင္း ျဖစ္မည္။
ဇာတာရွင္က သိလို၍ ေမးလာေသာ၊ စံုစမ္းလာေသာ အခ်က္မ်ားကို ကိန္းသေဘာႏွင့္ ေမးေန႔ အထိုင္မ်ားကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။ အႀကံေပးႏိုင္သည္။ ဧကန္ဟု မေဟာေျပာႏိုင္ပါ။
ဥပမာ                ။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ငွားခ်င္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါ့မလား။
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာကပ္ၿဂိဳဟ္ေၾကာင့္ ေကာင္းအားဆိုးအား မွ်ေနေသာ္လည္း အပ်က္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္၍ ယခုကာလ မရႏိုင္ေသးပါ။ အဆင္မေျပေသးပါဟု ေဟာရမည္။ ရလွ်င္ အနစ္နာခံၿပီးမွရမည္။
ေကာင္းေသာဌာန ေကာင္းေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ကပ္သည့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းေမးလာလွ်င္လည္း (အႀကံအစည္သာရွိသည္။ အထမေျမာက္ေသး) ဟူ၍ ေျဖရမည္။
ဆုိးဌာနႏွင့္ စပ္ဆိုင္သမွ် အေမးမ်ားရွိလွ်င္မူကား ဧကန္အဆိုးဟုသာ ေဟာရပါမည္။ အထမေျမာက္ျခင္း၊ အထေျမာက္လွ်င္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားကို ေဟာရပါမည္။ ကိန္းသည္ သဘာ၀နိယာမ ဓါတ္မ်ားျဖစ္၍ ယၾတာျပဳျခင္း၊ ဆန္း၀င္ဆန္းက်င္မႈေၾကာင့္ အေကာင္းအဆိုးျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေဟာေျပာရျခင္း နိမိတ္သည္ အတပ္အေသစြဲ၍ ေဟာရျခင္းမ်ားသည္ ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ၾကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ သစၥာခံဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာသင္တန္းမူ ၿပီးပါၿပီ  . . .

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>