ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Monday, October 28, 2013

2014 ခုႏွစ္အတြက္ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္မ်ား

၂၀၁၄ အတြက္ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ . . . ၀ၾကသြားေန႔တဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြကို လိတၱာတန္ဖိုးေနရာမွာ ခဲေရာင္နဲ႔ခ်ယ္ျပထားပါတယ္ . . web ေပၚမွာၾကည့္ရတာအဆင္မေျပရင္ ေဒါင္းၾကည့္ပါခင္ဗ်ာ . . (12 လအတြက္ 12မ်က္ႏွာ ပါရွိပါသည္။)


2014 ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာသူရိယသိဒၶႏၱ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္
 https://docs.google.com/document/d/1pMTtK99aCMWsqCJJKwdNx_RV8hN0cHkAWcwyrcqeGqU/edit?usp=sharing

2014 ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာသံဒိဌ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္

https://docs.google.com/document/d/1AHmOboN-Uj_we3UpmpB7wMalRbdlowyS6cqQg8Kwxzs/edit?usp=sharing

2014 ခုႏွစ္အတြက္swiss ephemeris ကိုအေျခခံၿပီးတြက္တဲ့ထားတဲ့ ေန႔စဥ္ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္
 https://docs.google.com/document/d/1GHxT8mLFOqsa96Sp0Y47iBv7sMFEoJkW3v3obgddpWw/edit?usp=sharing

aha

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>