ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, February 3, 2013

သူရိယသိဒၶါႏၱ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ (၂၀၁၃)

ျမန္မာမႈကိုမွ ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃အတြက္ သူရိယသိဒၶါနၱၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . . သံဒိဌမူနဲ႔တြက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကိုေတာ့ ကြန္နက္ရွင္ေကာင္းတဲ့တစ္ေနမွတင္ပါဦးမယ္ . . .


ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားယူလိုက္ပါ . . အဆင္ေျပၾကပါေစ . . .

No comments:

Post a Comment