ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Monday, February 4, 2013

ျမန္မာ့ရိုးရာ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ (၂၀၁၃)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . ေရွ႕ျပကၡဒိန္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့အတိုင္း လိတၱာတန္ဖိုး ခဲေရာင္ျခယ္ထားတာေတြက ၀ၾကသြားတဲ့ၿဂိဳဟ္ေတြပါ . . .

လိုအပ္လို႔ ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားယူႏိုင္ပါတယ္ . . အဆင္ေျပၾကပါေစ . .
 ၂၀၁၃ အတြက္ယခင္တင္ၿပီး ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္မ်ား

 ျမန္မာ့ရိုးရာ သူရိယ သိဒၶါႏၱ ျပကၡဒိန္
http://mmastrolesson.blogspot.com/2013/02/blog-post_3.html
 ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေန႔စဥ္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္
http://mmastrolesson.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

No comments:

Post a Comment