ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Saturday, February 2, 2013

၂၀၁၃ အတြက္ ေန႔စဥ္ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္

၂၀၁၃ အတြက္ ေန႔စဥ္ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . swiss ephemeris ကိုအေျခခံၿပီး တြက္ထားပါတယ္ . . သံဒိဌမူ၊ သူရိယသိဒၶႏၱမူ ေတြနဲ႔တြက္တဲ့ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္မ်ားကိုလည္း မၾကာခင္တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .၀ၾကသြားေန႔တဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြကို လိတၱာတန္ဖိုးေနရာမွာ ခဲေရာင္နဲ႔ခ်ယ္ျပထားပါတယ္ အဆင္ေျပၾကပါေစ . .

download

No comments:

Post a Comment