ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, April 1, 2012

သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္ မ်ားတြက္ရန္ excel program


ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္မ်ား တြက္ရန္ excel file ေလး (ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္)
သူရိယသိဒၶႏၱ တြက္ရိုးအတိုင္း ျပဳစုထားေသာ ျမန္မာသႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္၊ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ မ်ားအား ကမၻာသံုးျပကၡဒိန္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ျပဳစုထားပါသည္။
တြက္လိုေသာ ႏွစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္၍ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္ကိန္း၏ အစဦးဆံုး ကာလျဖစ္ေသာ ကလိယုဂ္မွ စတင္၍ တြက္ႏိုင္ရန္ ျပဳစုထားပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တြက္လွ်င္ တြက္သည့္ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏွစ္ေပါင္း 50 ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း တစ္သိန္း၊ တစ္သန္း မက တြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပရိုဂရမ္ေလးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏွစ္50သာ ၾကည့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္လင့္ရဲ႕ အဆင္ေျပရာမွာ ေဒါင္းလိုက္ပါ ခင္ဗ်ာ. .
http://www.mirrorcreator.com/files/Q32XIFMV/aha_Thingyan_0.rar_links
တြက္ႏိုင္ေသာ ေခတ္ေတြကေတာ့ ကလိယုဂ္၊  ဘုရားရွင္လက္ထက္ မဟာသကၠရာဇ္၊ သာသနာသကၠရာဇ္ ေတြအပါအ၀င္ ယေန႔ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ေတြရဲ႕ သႀကၤန္ရက္စြဲေတြကိုပါ တြက္ယူႏိုင္ပါသည္ . . . ႏွစ္အမ်ိဳးအစားေရြးရန္ ဟုေရးသားထားေသာ စာေအာက္ရွိ ယခုသကၠရာဇ္အား click ပါက ေဘးတြင္ေပၚလာေသာ list မွတဆင့္ ေခတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ တြက္ႏိုင္ပါသည္။
အတာဗိုလ္ကိန္းမ်ားကို လည္း ၾကည့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ေဒသကြာျခားခ်က္ေတြကိုလည္း မိမိအသံုးျပဳလိုတဲ့ ေလာင္ဂ်ီက်ဳအလိုက္ ျပင္ဆင္တြက္ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment