ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Wednesday, January 2, 2013

ေဇာတိသေ၀ဒ ဆရာျမိဳင္

 ေဇာတိသေ၀ဒ ဆရာႀကီးၿမိဳင္ ရဲ႕ သိရီပတိဇာတာေတာ္

1 comment:

  1. ယခုဇာတာအား swiss Ephemeris ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

    ReplyDelete